Nakon objavljivanja liste fizičkih i pravnih osoba iz BiH kojima je Američka administracija uvela određenu vrstu sankcija-zabrana ulaska u SAD,  kao predsjednik PDA i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH, osjećam potrebu i obavezu da o navedenoj odluci, u cilju istinitosti određenih navoda, obavjestim javnost o sljedećem.

Iznenađen sam i razočaran odlukom Američke administracije, u kojoj i kao pojedinac i kao predsjednik političkog subjekta vidim izuzetno velike prijatelje BiH. Smatram da će upravo uz asistenciju Američke administracije BiH biti dovedena u okvire demokratičnosti, te sam u istom smjeru djelovao već godinama kako u okviru političkog subjekta PDA tako i kao poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Iznenađujuća je činjenica, da mi se na teret stavljaju nedefinisane i nejasno utvrđene radnje, koje se  svrstavaju u segmet „koruptivnog djelovanja“ iz perioda kada sam bio direktor Rudnika Banovići, gdje mi je mandat na toj funkciji prestao još davne 2001. godine.

Čvrsto sam ubijeđen da je Američka administracija, odnosno oni koji su učestvovali u donošenju ovakvih odluka, dovedeni u zabludu, upravo od onih koji se bave sistemskom korupcijom, protiv kojih sam otvoreno digao glas,koji su molili PDA da sa istima uđe u koaliciju na što nisam htio pristati jer su takve koalicije  dovele do blokade države BiH, tako da su na ovaj način, svojim moralisanjem, imali namjeru da skrenu pažnju javnosti sa afera poput prodaje oružja, nabavke respiratora, javnih nabavki u toku pandemije itd.

Indikativno je takođe, da te procese vode upravo oni koji su sklapali koalicije sa onim političkim partijama koje su se i u vrijeme stvaranja koalicija nalazile na sankcijama koje su sada i proširene,  te iz straha za predstojeće opće izbore u 2022. godini i gubitak vlasti pokušavaju na razne načine obmanuti javnost.

Obzirom da je odluka Američke administracije uslijedila bez poštivanja mog osnovnog ljudskog prava zasnovanog na Međunarodnim konvencijama, odnosno bez prava iznošenja argumenata druge strane, smatram da se ovdje radi o unaprijed utvrđenom cilju razbijanja probosanskog bloka i rušenju Vlade Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, želim obavjestiti javnost, da je PDA  politički pokret koji je pokrenuo procese smjene neustavno postavljene Vlade TK, da je uspostavio normalno funkcionisanje Vlade TK, Skupštine TK i drugih institucija, te da je prva politička opcija koja je insistirala na donošenju seta antikorupcionih zakona kojima bi se spriječila sistemska korupcija o kojoj sam citirajući Escobara govorio i na Prvom Kongresu PDA.

Pored toga, već od 2019. godine podnosilac sam prijava protiv korupcije i antizakonskog djelovanja onih koji su se, po mom ličnom shvatanju i osnovama sumnje, ogriješili o zakon, te takve akte dostavljao na adrese Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Direktora policije, Načelnika Sektora Krim Policije TK, Kantonalnog tužilaštva TK, Federalnog tužilaštva, gosp.Larsona, VSTV-a, Ureda Disciplinskog tužioca, OHR-a i  ureda Visokog predstavnika kao i Američke ambasade u BiH sa izričitim ciljem da se počinitelji radnji koje nisu u skladu sa zakonima pravovremeno sankcionišu.

Nažalost, takvi dopisi ostali su „mrtvo slovo na papiru“ a meni su uvedene određene sankcije pa se s razlogom moram zapitati, da nije jedan od razloga uvođenja sankcija i zahtjev za procesuiranje odgovornih u javnim preduzećima i državnim institucijama koji su se osjećali vječito zaštićenim.

Ono što je moj cilj i što je cilj političkog projekta PDA,  jeste potpuna ravnopravnost građana i naroda u BiH, bez majorizacije bilo koga, što očito nekome ne odgovara.

U javnosti se mogu čuti zahtjevi pojedinih političara ili njihovih glasnogovornika o raskidu koalicije sa PDA što bi dovelo do pada Vlade TK, zbog uvođenja sankcija predsjedniku PDA, pa, kao ekvivalent tome, pozivam one koji su u koaliciji sa SNSD-om koji je bio pod sankcijama koje su sada i proširene, a kome su dati instrumenti „pokretanja vitalnog nacionalnog interesa“ i na taj način blokiraju državne institucije, da na državnom nivou izađu iz te koalicije pošto je pod sankcijama i predsjednik SNSD-a gosp.Milorad Dodik, te pozivam predsjednika DF gosp. Željka Komšića  i gosp. Šefika Džaferovića da kao moralni čin, na kome insistiraju, podnesu ostavke na člana Predsjedništva BiH jer su u toj instituciji ravnopravani sa gosp.Dodikom koji je takođe pod sankcijama Američke administracije.

Javnosti takođe želim  još jednom dati do znanja, da su ovo klasični politički potezi kao radnja došla iz straha od općih izbora, sa ciljem razbijanja probosanskog bloka koji svakodnevno jača, te uvođenjem majorizacije  pripadnika određenih naroda, odgađanje provedbe presuda Evropskog suda i Ustavnog suda BiH, te dovođenje cjelokupne države BiH u tzv. „mostarizaciju“ kako se ne bi održali izbori a aktuelna vlada koja nije rezultat inplementacije ni prošlih izbora godinama ostala na vlasti, a svi ti ciljevi bi se navodno provodili pod plaštom demokratije i sankcionisanjem i progonima onih koji žele državu BiH dovesti u okvire jedne pravne države u kojoj bi njeni narodi i građani bili ravnopravni na cijelom teritoriju BiH.

Na kraju, čvrsto sam ubijeđen, da će Američka administracija, preispitati svoju odluku, te pokušati naći načina da izađe iz začaranog kruga obmane i da će u buduće svoje odluke zasnivati na argumentovanim činjenicama kao Administracija koja je u svijetu  sinonim demokratičnosti.

O svojim budućim aktivnostima, djelovanju i postupcima blagovremeno ću obavijestiti javnost.

Mirsad Kukić, predsjednik PDA

Podijeli: