E-mail: ampdakalesija@gmail.com; am@pda-kalesija.ba

Facebook stranica: Asocijacija mladih PDA Kalesija

Predsjednik Povjereništva Asocijacije mladih: Fazlić Mirza

Zamjenici Predsjednika: Ročević Mirnela i Sejfić Sabahudin

Članovi Izvršnog odbora: Hodžić Mehmed, Bektić Emir, Kulić Adnan, Halilović Senaida, Mujanović Edis, Dukić Hasan, Suljkanović Osman, Avdić Hamzalija, Pilavdžić Mustafa, Hodžić Ferid, Mujanović Alen, Sinanović Alija, Dukić Semir, Kulanić Mirnes, Šahmanović Eldar, Fatić Merima, Kurtić Ibrahim

Podijeli: