ALEN MAJDANČIĆ, rođen 17. oktobra 1988. godine u Tuzli. Nastanjen u Donjim Vukovijama. Oženjen i otac dvoje djece. Po zanimanju medicinski i fizioterapeutski tehničar. Zaposlen u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla. Veoma aktivan u lokalnoj zajednici. Posebno iskustvo stekao kao predsjednik Udruženja mladih Vukovije koje je realizovalo preko 50 projekata u saradnji sa nevladinim i humanitarnim organizacijama, a koji se tiću poboljšanja kvaliteta života građana, posebno mladih. Više puta nagrađivan za postignute izuzetne rezultate na polju društvenog aktivizma.

Podijeli: